719302
Jehněčí Saratoga (hřebínek z krku) dle váhy