730121
Brambory krájené předvařené, čtvrtky 3 x 4 kg